Sveriges Riksbank + Fluid Translation = sant

September 24, 2023
Featured image for “Sveriges Riksbank + Fluid Translation = sant”

Sveriges Riksbank förnyar sitt ramavtal med Fluid Translation för översättningstjänster från svenska till engelska
Fluid Translation har tecknat ett nytt avtal med Sveriges Riksbank för översättningar från svenska till engelska av finansiella texter. Översättarna har valts ut av Sveriges Riksbank genom ett kvalitetsupphandling. Avtalet är ettårigt med möjlighet till förlängning.

Sveriges Riksbank är landets centralbank och en myndighet under Riksdagen. Riksbankens uppdrag är att ge ut sedlar och mynt, att se till att pengar behåller sitt värde, och att betalningar kan se säkert och effektivt. Riksbanken upphandlar översättningstjänster för att förstärka sin kommunikationsenhet. De flesta uppdrag är centralbanksrelaterade och inom ämnet nationalekonomi.

Fluid Translation har fått förnyat förtroende av Sveriges centralbank för finansiell översättning. Uppdraget är en förlängning på tidigare ramavtal och omfattar översättningsprojekt under drygt ett år. Avtalet baseras till 100% på kvalitén av utvärderade översättare.

– Sveriges Riksbank har valt ut våra främsta finansiella översättare. Fluid Translations verksamhet har haft en mycket god utveckling under de senaste åren och vi upplever en stark efterfrågan på våra tjänster inom såväl finans, IR och PR. Sedan 2005 har Fluid Translation successivt byggt upp och utvecklat ett nätverk för specialiserade översättningar inom IR och finans i Norden. Detta är en bekräftelse på vår spetskompetens inom finans, säger Larissa Ekonoja, VD på Fluid Translation.

Sedan samarbetet inleddes har Fluid Translation varit en huvudleverantör till Sveriges Riksbank för översättningar från svenska till engelska. För att säkra kvalité och möta kundens krav har stor vikt lagts vid valda översättares spetskompetens inom finans och kvalitetssäkring av de komplexa texterna. Dagens utveckling går allt snabbare vilket gör att uppdragen blir mer komplexa och behovet av högkvalificerad spetskompetens inom finansiell översättning ökar.

– Fluid Translation har under många år arbetat med större helhetsuppdrag och i dessa ansvarat för både avancerade översättningsprojekt och produktion. Vi ser en generell ökning i att våra kunder vill att vi tar ett större ansvar inom både produktion och IR, säger Cindy Olsson, COO på Fluid Translation.