Allmänna villkor

OFFERTER GÄLLER I TIO DAGAR FRÅN OFFERTDATUM. FLUID ÖVERSÄTTNING FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT DEBITERA FÖR YTTERLIGARE TJÄNSTER SOM BEGÄRS AV KUNDEN EFTER ATT EN OFFERT ACCEPTERATS.

Små ändringar i språk eller uttryck som efterfrågas av kunden efter att översättningen är klar ingår i originalpriset men eventuella efterföljande ändringar debiteras enligt normalpris.

Fluid Translation AB ansvarar inte för fel i källtexten. Om du upptäcker fel i vårt arbete måste du anmäla dem skriftligen till oss inom två veckor efter leverans eller så avsäger du dig rätten till reklamationer. Vi kommer att göra nödvändiga korrigeringar kostnadsfritt och inom en period som motsvarar den angivna perioden för den ursprungliga beställningen.

Priser och övriga leveransvillkor är villkorade av att källdokument levereras till oss när överenskommet och innehåller den överenskomna textvolymen. Om materialet anländer efter den överenskomna tiden förbehåller sig Fluid Translation rätten att ta betalt för ytterligare översättare eller andra nödvändiga resurser för att slutföra jobbet enligt det schema som överenskommits i erbjudandet, priset eller uppskattningen. Vi kommer att försöka lösa situationen men förbehåller oss rätten att debitera övertid till standardtaxor (och en halv tid) för all övertid över 8 timmar per dag och översättare, som krävs för att slutföra projektet inom den angivna tidsramen.

Ett projekt där hela eller större delen av arbetsbördan faller på en helg debiteras en standardavgift på dubbeltid. Om översättningsarbetet inte kan påbörjas enligt schemat på grund av att material eller referenser kommit sent, kan det hända att Fluid Translation inte kan leverera enligt det tidigare överenskomna schemat och förbehåller sig rätten att justera leveranstid och datum. Vi gör vårt yttersta för att möta deadlines och förväntningar och kommer att hålla dig fullt informerad om status och eventuella åtgärder för situationen.

Betalningsvillkor är netto 15 dagar om inte annat avtalats. Försenade betalningar kommer att debiteras en årlig ränta på 24 % på det försenade beloppet tills betalning sker.

Beställningar som makuleras efter att arbetet påbörjats faktureras för utfört arbete.