En kedja utan svaga länkar

Från det att vi får ett uppdrag fram till leverans pågår en hel del bakom kulliserna. I en noga utprövad process säkerställer vi att texter är korrekta, exakta och professionella ur alla tänkbara aspekter. Vi följer de senaste ISO-standarderna för översättningsbranschen.

Uppdragsanalys

När uppdraget kommer, har vi en dialog med dig som uppdragsgivare. Utifrån behov och förväntningar, handplockar vi det ultimata teamet för jobbet. Vi har cirka 80 kommunikationskonsulter i vårt nätverk, där alla har sin specifika erfarenhet och kompetens. För varje uppdrag sätter vi samman ett anpassat och väl inarbetat team.


Översättning

Vissa uppdrag kräver många översättare, andra endast en. Som kund kan du ha direktkontakt med "din" översättare vid behov. I vårt stora nätverk av rutinerade översättare finns det många som vi har samarbetat med under många år. Som återkommande kund får du i möjligaste mån samma projektteam/översättare för alla dina uppdrag.

Granskning

Granskning är en integrerad del av varje projekt. Granskning görs av en språkkonsult med specialistkompetens inom området. Vid behov använder vi copyredigering som verktyg för att säkerställa att den färdiga texten är språkligt korrekt och att det känns som att översättningen är skriven av en person med detta språk som modersmål. För copyuppdrag eller kreativa översättningsuppdrag kan det innebära större textomarbetning som följs upp med ingående korrektur för att säkerställa att texten förmedlar samma innebörd som originalet. Allt för att du skall kunna återanvända ditt innehåll om och om igen.

Våra korrekturläsare är tvåspråkiga och säkerställer att texterna är språkligt korrekta och att innehållet stämmer mot ditt underlag.


Korrektur

Korrekturläsning är ett av de viktigaste stegen i projektet. Våra projektledare ansvarar för kvalitetssäkring för dig som kund och förbättrar dina texter genom att ta emot återkoppling och implementera ändringar. Eftersom alla våra projektledare är översättare med gedigen specialisterfarenhet inom affärsvärlden kan de svara på frågor om allt från grammatik till innehåll och copy. De leder korrekturprocessen hos oss och kan inkludera andra översättare eller specialister vid behov.

Om texten redan är layoutad omfattas dessa kontrollområden:

1. Vi kontrollerar att texten är komplett och att sidbrytningar och andra designelement stämmer.

2. Vi översätter och redigerar eventuella tillägg eller ändringar.

3. En sista, noggrann korrekturläsning görs mot originaldokumentet för att säkerställa att översättningen överensstämmer vad gäller såväl ton som innehåll.


Leverans

Leverans sker direkt från oss till er inom den avtalade tidsramen och i önskat format. Vi erbjuder högkrypterade lösningar för känsliga dokument och kan tillgodose även mer komplexa tekniska krav. Auktoriserade handlingar levereras alltid i pappersformat.