En passion för kommunikation som river språkbarriärer

Fluid Translation är en kommunikationskonsultbyrå. Vi hjälper lokala och multinationella företag att kommunicera med sina målgrupper på främmande språk. Vi har djupgående specialistkompetens inom finans, teknik och juridik – och med vårt omfattande, kvalitetssäkrade nätverk av frilansare hanterar vi i stort sett alla områden. Vår passion för språk och kommunikation märker du både i våra översättningar och i vårt orubbliga engagemang.

Image

Ett unikt nätverk av översättare

Genom åren har vi byggt upp ett kvalitetssäkrat nätverk av olika roller, främst många skickliga översättare. De är utpräglade specialister inom sina områden, främst finans, teknik och juridik och de allra flesta bor i Europa. Deras expertis och språkkänsla gör att våra texter och översättningar levererar kvalitet gång på gång.


Image

Specialister på språk och kommunikation

Vi översätter och skriver texter till och från svenska, engelska, tyska och de nordiska språken. Vi koordinerar även översättningar för fler än 200 andra språk. Vi fokuserar främst på kommunikation som är kritisk för ditt företags värde, exempelvis årsredovisningar, finansiella rapporter, marknadsmaterial, policydokument, upphandlingar och tekniska beskrivningar.

 


Image

Små och snabbfotade

Hos oss blir du viktig – inte bara en i mängden. Vi är tillräckligt små för att snabbt och flexibelt kunna möta dina olika behov. Vi arbetar modernt med senaste digitala tekniken och våra processer följer de senaste ISO-standarderna för att uppdragen effektivt ska lösas inom satta tidsramar. Vi vet att punktlighet är helt avgörande och vårt mål är att aldrig missa en deadline.


Image

Personligt engagemang

Vi är glada och stolta över att många kunder kommer tillbaka till oss år efter år! Vi ser våra långa kundrelationer som ett bevis på att vårt samarbetssätt fungerar smidigt och att våra produktioner håller en jämn och hög kvalitet. Många av våra språkkonsulter och översättare har vi samarbetat med under en väldigt lång tid, vilket skapar bästa förutsättningar för hög kvalitet och nöjda kunder.