FAQ

Vill du veta mer om hur vi arbetar? Vi har samlat några av de vanligaste frågorna här.

Hur länge är en offert giltig?

Offerter är i allmänhet giltiga i tio dagar från utställandedatum. Fluid Translation förbehåller sig rätten att debitera för ytterligare tjänster som begärs av kunden efter att en offert har godkänts.

Tillkommer det en extra avgift för ändringar i den färdiga översättningen?

Små ändringar i språk eller uttryck som begärs av kunden efter att översättningen är slutförd ingår i det ursprungliga priset, men eventuella efterföljande ändringar debiteras till normal taxa.

Vad händer om det finns fel i källtexten?

Observera att Fluid Translation AB inte ansvarar för fel i källtexten. Om du upptäcker fel i vårt arbete ska du rapportera dem till oss skriftligen inom två veckor efter leverans, annars förlorar du rätten till anspråk. Vi kommer att göra nödvändiga rättelser kostnadsfritt och inom en tidsperiod som motsvarar den tidsperiod som angivits för den ursprungliga beställningen.

Kommer priset att öka om vi inte kan leverera källdokumenten i tid?

Priser och andra leveransvillkor är beroende av att källdokumenten levereras till oss vid den avtalade tidpunkten och innehåller den överenskomna textmängden. Om materialet anländer efter den överenskomna tiden förbehåller sig Fluid Translation rätten att debitera för ytterligare översättare eller andra nödvändiga resurser för att slutföra jobbet enligt den tidsplan som överenskommits i offerten, priset eller uppskattningen. Vi kommer att försöka lösa situationen men förbehåller oss rätten att debitera övertidsersättning till standardtaxa (en och en halv gång) för eventuell övertid över 8 timmar per dag och översättare, som krävs för att slutföra projektet inom den angivna tidsramen.

Är det möjligt att skicka in filer för översättning på helger eller andra röda dagar?

Ett projekt där hela eller majoriteten av arbetsbördan infaller på en helg är föremål för en standardavgift på dubbel tid. Om översättningsarbetet inte kan starta enligt schema på grund av sen ankomst av material eller referenser, kan Fluid Translation få svårt att leverera enligt den tidigare överenskomna tidsplanen och förbehåller sig rätten att justera leveranstiden och datumet. Vi gör allt för att möta deadlines och förväntningar och kommer att hålla dig fullt informerad om statusen och eventuella möjliga lösningar på situationen.

När behöver jag betala?

Betalningsvillkor är netto 30 dagar om inte annat överenskommits. Försenade betalningar debiteras en årlig ränta på 24 % på det försenade beloppet tills betalning sker.

Vad händer om jag ändrar mig och inte längre vill att mitt material ska översättas?

Beställningar som avbryts efter att arbetet påbörjats debiteras för det utförda arbetet.